Unieważnienie postępowania ofertowego, z dnia 02.09.2014, na dostawę maszyny do pakowania (rolowania) formatek sprężynowych typu "pocket" w ramach wdrożenia "Nowej innowacyjnej linii produkcyjnej sprężynowych formatek typu "pocket" w przedsiębiorstwie KERSON" - unieważnienie z powodu braku ważnych i kompletnych ofert.


SPRĘŻYNY BONELL      MINI BONELL      FORMATKI BONNELL     ZIG-ZAG      SPRĘŻYNA FALISTA


© 2014 HURTOMA